สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

ฟังกูราน

สั่งพิมพ์
ฟังกูราน(คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์)
ฟังกูรานฟังกูราน

ราคาต้นทุน: 400,00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 400,00 ฿
ราคามาตรฐาน
รายละเอียด

ฟังกูราน(คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์) สารป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  →  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์