ภาพลักษณะของเพลี้ยแป้งที่พบในแปลงมะนาวของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์กับต้นมะนาวแป้นพิจิตร1ที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์

Refresh
Close Window