สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

0-52-34

สั่งพิมพ์
0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต
0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต
With shipment EMS1to1.5kg for 102,00 ฿
ราคาฐาน 140,00 ฿
ราคาขาย 140,00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต

ปุ๋ยทางใบ สะสมอาหาร ยับยั้งใบอ่อน เร่งการออกดอก

ใช้อัตรา50-60กรัม ต่อน้ำ20ลิตร