สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

นูแทค-ซุปเปอร์เค

สั่งพิมพ์
นูแทค-ซุปเปอร์เค
นูแทค-ซุปเปอร์เคนูแทค-ซุปเปอร์เค
With shipment EMS1to1.5kg for 102,00 ฿
ราคาฐาน 270,00 ฿
ราคาขาย 270,00 ฿
ราคามาตรฐาน
คำอธิบาย

นูแทค-ซุปเปอร์เค (เพิ่มช่อดอก,ติดผลดก,รสชาติดี)