สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

ถุงร้อนใสpp

ถุงร้อนใสpp

ถุงร้อนใสpp 2.5x4นิ้ว

ถุงร้อนใสpp 2.5x4นิ้ว (ถุงตุ้มตอนขนาดเล็กมาก)

ราคาต้นทุน: 125,00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 125,00 ฿
ราคามาตรฐาน
คุณอยู่ที่: Home สั่งซื้อสินค้าเกษตร ถุงร้อนใสpp