สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

เมทาแลกซิล

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556 19:38

เมทาแลกซิล

     วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่ชื่อว่า เมทาแลกซิล ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักกัน สาร
เมทาแลกซิลนั้น ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ของพืชตระกูลส้มรวมทั้งมะนาวด้วย และยังใช้ป้องกันกำจัดโรครากน่าโคนเน่า
ของทุเรียน ซึ่งชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี มักจะใช้ผสมน้ำในอัตราเข้มข้น ทาบริเวณที่เป็นแผลที่เน่า โดยทำการขูดเปลือกส่วนที่เป็น
แผลออกให้หมด แล้วจึงทาเมทาแลกซิลลงไป หรือบางสวนทุเรียนก็ขูดเปลือกบริเวณโคนต้นออกทั้งหมดแล้วทา เมทาแลกซิล ป้องกันโดยส่วนมากชาวสวนทุเรียนมักจะทากับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ซึ่งทุเรียนหมอนทองมักจะเป็นโรคโคนเน่าง่ายกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ
 
      เนื่องจากฤดูฝน เป็นฤดูที่มะนาวจะเสี่ยงกับการเป็นโรคง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง และรวมถึงโรครากเน่าโคนเน่า
ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิลผสมกับน้ำ ในอัตรา เมทาแลกซิล20กรัมต่อน้ำ20ลิตร แล้วราดในบริเวณโคนต้นและรอบๆทรงพุ่ม โดย1
ต้น ทางสวนได้ราดน้ำ10ลิตรผสมเมทาแลกซิล10กรัมลงไปสำหรับมะนาวอายุไม่เกิน1ปี และราดน้ำ20ลิตรผสมเมทาแลกซิล20กรัม สำหรับ
มะนาวอายุ1ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว เนื่องจากเดือนสิงหาคม2556 ที่ผ่านมาทางสวนได้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมสวนมะนาว ทางสวนจึงกลัวว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิล เพื่อป้องกันไว้ กันไว้ดีกว่าแก้น่ะครับ

เมทาแลกซิล

ผงเมทาแลกซิลสีชมพู

เมทาแลกซิลผสมน้ำ

        ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้
 
   กกจันทบูรณ์ โรคลำต้นเน่า (Phytophthora cyperi Ito.) ใช้ในอัตรา 12 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร พ่นสารเคมี 
   ในระยะต้นกกสูงประมาณ1เมตร หรือ อายุกกประมาณ 1เดือน จากนั้นพ่นระยะห่างกันประมาณ 3สัปดาห์
 
   กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ (Phytophthora palmivora Butl.) ใช้ในอัตรา 40 กรัม ต่อน่้ำ 20ลิตร 
   พ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้
 
   ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora pulmivora Butler.) ใช้ในอัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ1ลิตร ใช้
   ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือกออกแล้วบางๆ จนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
 
   เผือก โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ (Phytophthora colocasiae Rac.) ใช้ในอัตรา 2-3 กรัม ต่อต้นหยอด
   ลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1เดือนขึ้นไป
 
   สับปะรด โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 20-40กรัม ต่อน้ำ 20
   ลิตร จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูก ป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ2เดือน
 
   มะนาว โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้
   ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2
   ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
  
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา
 
คุณอยู่ที่: Home