สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "โรคกรีนนิ่ง (ใบแก้ว)"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

โรคต่างๆในมะนาวที่พบมากในฤดูฝน

สร้างใน วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 14:01
โรคต่างๆในมะนาวที่พบมากในฤดูฝน
วันนี้ทางสวนจะมาขอพูดถึงโรคต่างๆในมะนาวที่พบมากในฤดูฝน ซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว 
  ทางสวนจึงจะมาบอกถึงโรคต่างๆทีจะพบมากในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อที่จะได้รู้และเตรียมการป้องกัน กันไว้
  เพราะหากว่าเกิดโรคต่างๆไปแล้วทางที่จะแก้และรักษานั้นก็จะยาก การเตรียมการป้องกันไว้ก่อนนั้นถือ
  เป็นวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นทางสวนจะพาไปรู้จัก ถึงโรคต่างๆที่จะพบในฤดูฝนนี้
 
    โรคแคงเกอร์ที่พบในสวนมะนาว จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม- 
    เดือนตุลาคมของทุกๆปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis
    pv.citri  โดยจะแพร่กระจายไปกับลม น้ำ น้ำฝน หรือกิ่งพันธุ์ที่เป็นโรค
    การป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์
   การป้องกันและกำจัด สามารถทำได้ด้วยการหมั่นคอยดูแลและตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
  โดยเฉพาะในช่วงที่พืชกำลังแตกใบอ่อน หรือติดผลอ่อนต้องคอยระวังแมลงที่เป็นพาหะ
   เช่น หนอนชอนใบ ซึ่งจะเข้ามาทำลายใบอ่อนให้เกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทาง ให้เชื้อแบคทีเรีย
   สาเหตุของโรคแคงเกอร์เข้าทำลายได้ง่าย
การป้องกันโรคแคงเกอร์ สามารถทำได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
    ในอัตรา 15-20 กรัม ต่อน้ำ20 ลิตร โดยทำการพ่นทุก7-10วัน ต่อครั้ง อย่างสม่ำเสมอ 
 
    โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า 
    (Phytophthora parasitica Dastur ) ส่วนใหญ่มักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึง
    ฤดูหนาว เพราะฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย
    ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างที่อยู่ในดินเจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีและเร็ว
วิธีป้องกันหรือรักษา
   • อย่าให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้น และไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน
   • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
      1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม คลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปโรยรอยๆโคนต้น
      ของมะนาว ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม หรือจะใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
      50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นมะนาว
  • ใช้ เมทาแลกซิล โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา
     80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือ
     ใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
 
3. โรคกรีนนิ่ง
    ลักษณะอาการ ใบจะมีสีเหลือง เส้นใบสีเขียว ยอดอ่อนใบจะเรียวชี้ตั้งขึ้นฟ้า ใบมีขนาดเล็ก
    ลงในที่สุดใบและยอดจะแห้งตาย ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย ต้นจะโทรม
วิธีป้องกันหรือรักษา
    การป้องกันกำจัดทำลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟ ใส่ปุ๋ยที่มี ธาตุสังกะสีและ
    แมกนีเชียม ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินใหัอยู่ระหว่าง 6.0-6.5
    อย่าให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบรากมีปัญหา พืชจึงไม่สามารถ
    ดึงธาตุอาหารไปใช้ได้ตามปกติ

ลักษณะอาการของโรคแคงเกอร์

 

อาการของรากเน่าเปื่อย

 

โรคกรีนนิ่ง

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา
 
คุณอยู่ที่: Home