สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

3 items tagged "อะบาเม็กติน"

ทั้งหมด 1 - 3 จาก 3

หนอนชอนใบมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 17:51

หนอนชอนใบมะนาว

วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำถึง แมลงศัตรูที่สำคัญประจำสวนมะนาว 
นั่นก็คือหนอนชอนใบนั่นเอง ซึ่งหลายคนที่ปลูกมะนาวคงคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับหลายท่าน
ที่ปลูกมะนาวใหม่แล้วเจอใบหยิกๆม้วนๆมีรอยหอยทากต่างก็ตกใจว่าจะแก้ปัญหายังไง บาง
ท่านที่เข้ามาปรึกษากับทางสวน ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนตัวอะไรเล่นงาน ตอบได้เลยครับ
นี่แหละ หนอนชอนใบหรือหนอนผีเสื้อครับ หนอนชอนใบที่ใครหลายคน โดนมันเล่นงานมา
แล้วเป็นอย่างไร ทางสวนจะพาไปรู้จักกัน
 
 หนอนชอนใบมะนาว
   หนอนชอนใบมะนาวนั้น (The lime butterfly) มาจากหนอนผีเสื้อกลางวันตัวสีน้ำตาล
เล็กๆนั่นเอง หนอนผีเสื้อจะชอบบินมาวางไข่ ตามยอดอ่อนของใบมะนาว ลักษณะของไข่
ของหนอนชอนใบนั้น จะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ สีเหลืองอ่อนนวลๆ เวลาที่เราจะเอามือหยิบไข่
หนอนนั้นออกจากใบ ไข่หนอนนั้นก็จะเหนียวติดกับใบมะนาวเป็นอย่างดี ทำให้หยิบออก
ยากซักนิดหน่อย หากเราไม่ได้ทำการฉีดยาป้องกันแล้ว ไข่ก็จะใช้เวลาฟักประมาณ3วัน
เมื่อหนอนชอนใบนั้นเกิดมาแล้ว อย่างแรกเลยที่หนอนชอนใบจะทำก็คือ หาอาหารให้ตัวเอง
โดยการเริ่มกินไข่ตัวเอง และเริ่มกินใบอ่อนมะนาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มวัย หนอนชอน
ใบนั้นก็จึงจะหยุดกินใบ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการเตรียมฟักตัวเป็นดักแด้ ก่อนจะเกิดมาเป็น
ผีเสื้อกลางวันในต่อไป
 
ส่วนมากหนอนชอนใบจะเข้าทำลายเฉพาะยอดอ่อน ลักษณะของใบมะนาวที่ถูกหนอน
ชอนใบมะนาวเข้าทำลาย จะมีลักษณะ บิดๆเบี้ยวๆ ใบม้วนติดกัน มีรอยแผล และคราบ
คล้ายๆรอยหอยทากเดิน 
การระบาดของหนอนชอนใบสามารถพบเจอได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่มะนาว
แตกใบอ่อน
 
วิธีป้องกันและดูแล
ทุกครั้งที่มะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนออกมา ควรพ่นสาร อะบาเม็กติน ป้องกันไว้ พ่นห่างกัน 
7-10วันต่อครั้ง หากถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว ให้พ่นสาร อะบาเม็กติน กำจัดหนอน
ในอัตราที่เข้มกว่าการพ่นป้องกัน ในส่วนของใบที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายแล้ว จนยอด
อ่อนเกิดเป็นรอยแผล ให้ทำการตัดยอดอ่อนนั้นทิ้งเสีย โดยเฉพาะมะนาวสายพันธุ์แป้นรำไพ
เพราะเชื้อราสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแคงเกอร์ จะเข้ามาทางบาดแผลที่ถูกหนอนชอนใบเข้า
ทำลายได้ง่าย ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้ต้นมะนาวนั้นเป็นโรคแคงเกอร์  หากไม่ตัดยอดนั้นทิ้ง
ให้พ่นสารคอปเปอร์ไฮดร๊อกไซด์ ป้องกันโรคแคงเกอร์ไว้อย่างสม่ำเสมอ

ไข่หนอนและหนอนชอนใบระยะแรกเกิด

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวกลางวัย

 

หนอนชอนใบมะนาวตัวแก่

 

ใบมะนาวที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลาย

เพลี้ยไฟในสวนมะนาว

สร้างใน วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2556 22:56

เพลี้ยไฟในสวนมะนาว

เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก จัดอยู่ในจำพวกแมลงปากดูด  ซึ่งชาวสวนมะนาวหรือเกษตรกรหลายๆท่านคงจะต้อง
รู้จักกันดี เพราะว่าเพลี้ยไฟถือว่าเป็น ศัตรูพืชที่สำคัญ ชนิดหนึ่งสำหรับเกษตรกรไทยกันเลยทีเดียว วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์
จึงขอพูดถึงเพลี้ยไฟ ให้เพื่อนๆ ชาวสวนมะนาวและเกษตรกรไทยหลายๆท่านได้รู้จักกัน
 
รูปร่างลักษณะของเพลี้ยไฟ  
 
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรูปร่างลักษณะของเพลี้ยไฟในแต่ละวัยกันก่อน ซึ่งมีดังนี้
•  ไข่
มีอายุประมาณ 3-4 วัน
•  ตัวอ่อน
จะฟักออกจากไข่ ตัวอ่อนอาจมี 2 ระยะเรียกว่าตัวอ่อนระยะที่ 1 และตัวอ่อนระยะที่ 2 มีรูปร่างเรียว
แหลมสีเหลือง สีแดง หรือสีดำ แล้วแต่ชนิด อายุตัวอ่อนประมาณ 4-5 วัน
•  ระยะก่อนเข้าดักแด้
มีลักษณะเหมือนตัวอ่อนแต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว สังเกตได้โดยหนวดจะหดสั้นและชี้ตรงไปข้างหน้า
ระยะนี้กินเวลาไม่เกิน 1 วัน
•  ระยะดักแด้ 
มีแผ่นปีก 2 คู่ หนวดจะงอชี้กลับไปข้างหลังเหนือศีรษะไม่ค่อยเคลื่อนไหว ระยะนี้กินเวลาประมาณ 1-2 วัน
•  ตัวเต็มวัย
มีรูปร่างเหมือนตัวอ่อน มีปีก 2 คู่ แต่บางครั้งปีกของตัวผู้จะหดสั้นเป็นตุ่มปีกเท่านั้น ขนาดของเพลี้ยไฟ
มีความยาวลำตัวประมาณ ๐.๕-๑๔ มิลลิเมตร แล้วแต่ชนิด
 
ช่วงที่เพลี้ยไฟระบาดหนักในสวนมะนาว
ช่วงที่พบเพลี้ยไฟระบาดหนักในสวนมะนาวนั้น ส่วนมากเพลี้ยไฟมักจะระบาด
หนักในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนส่วนมากจมักจะพบเพลี้ยไฟ
ระบาดตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี
 
ลักษณะการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในสวนมะนาว
เพลี้ยไฟจะเข้าดูดน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนมะนาว ซึ่งอาการของใบมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้า
ทำลายจะมีอาการหยิกงอ ใบม้วนเข้าหากัน และลักษณะของใบจะผิดรูปทรง และผลของ
มะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายจะปรากฎรอยสีเทาเป็นวงบริเวณขั้วผล และก้นผลหรือเป็น
ขีดสีเทาตามความยาวของผล
เพลี้ยไฟเข้าทำลายใบมะนาว
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟในสวนมะนาว
การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดให้ทำการฉีดพ่น สารที่มีชื่อว่า คาร์โบซัลแฟน หรือสารเคมีที่มีชื่อว่า อิมิดาคลอพริด
หรือสมุนไพรไล่แมลง ในอัตราที่เหมาะสม และไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่อากาศนั้นร้อนจัด ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือในช่วงเวลาเย็น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ

 

อะบาเม็กติน

สร้างใน วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2556 22:18

อะบาเม็กติน

          อะบาเม็กติน ถือเป็นสิ่งสำคัญประจำสวนมะนาว เพราะศัตรูพืชหลักๆประจำสวนมะนาวนั้น
     คือหนอนชนิดต่างๆเช่น หนอนชอนใบ,หนอนประกบใบ,หนอนใยผัก,หนอนผีเสื้อ เป็นต้น และ
     อะบาเม็กตินนั้น ถือเป็นสารกำจัดแมลงที่ใช้กันมาก ในหมู่ชาวสวนมะนาวเนื่องจากใช้ได้ผลกับ
     การกำจัดหนอนที่มาทำลายใบมะนาว วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จึงอยากแนะนำ สารกำจัด
     แมลง อะบาเม็กติน1.8% EC  ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักถึงคุณสมบัติต่างๆดังนี้
 
          ชื่อสามัญ: อะบาเม็กติน (abamectin) 1.8% w/v EC
          คุณสมบัติและประโยชน์ :สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง อัตราใช้น้อย ออกฤทธิ์กำจัด
     แมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้(semi-systemic) จึงสามารถ
     กำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าวได้ดีเยี่ยม
          ประโยชน์ และวิธีใช้
         ส้ม,มะนาว,ส้มโอ
    1. ใช้อัตรา 3-5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัด หนอนชอนใบส้ม หนอนปะกบใบส้ม
    2. ใช้อัตรา 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ

         ผักต่าง ๆ เช่น ผักตระกูลกะหล่ำ คะน้า พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว แตงโม ฯลฯ
    1.ใช้อัตรา 10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ แมลงวันหนอนชอนใบ
    2.ใช้อัตรา 20-60 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดหนอนใยผัก (ควรใช้อัตราต่ำในพื้นที่ที่หนอน
       ยังไม่ดื้อยา)

         ข้าว
    1.ใช้อัตรา 20-40 ซีซี/ไร่ เพื่อกำจัดหนอนม้วนใบข้าว
    2.ใช้อัตรา 20 ซีซี/ไร่ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟข้าว

        มะม่วง
       ใช้อัตรา 5-10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟ ในระยะแตกใบอ่อน ระยะแทงช่อดอก
       และระยะติดผลอ่อน

        กล้วยไม้
       ใช้อัตรา 10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

        มะลิ
       ใช้อัตรา 10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดหนอนเจาะดอกมะลิ
หมายเหตุ: อัตราการผสมของอะบาเม็กตินแต่ละยี่ห้อนั้นอาจจะไม่เท่ากันตามความเข้มข้น
                   ควรผสมตามอัตราที่ระบุไว้ข้างขวดอย่างเคร่งครัด

 

หนอนผีเสื้อในสวนมะนาว

 

อะบาเม็กติน

 

 

คุณอยู่ที่: Home