สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

2 items tagged "มะนาวใบไหม้"

ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2

เมทาแลกซิล

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556 19:38

เมทาแลกซิล

     วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่ชื่อว่า เมทาแลกซิล ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักกัน สาร
เมทาแลกซิลนั้น ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ของพืชตระกูลส้มรวมทั้งมะนาวด้วย และยังใช้ป้องกันกำจัดโรครากน่าโคนเน่า
ของทุเรียน ซึ่งชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี มักจะใช้ผสมน้ำในอัตราเข้มข้น ทาบริเวณที่เป็นแผลที่เน่า โดยทำการขูดเปลือกส่วนที่เป็น
แผลออกให้หมด แล้วจึงทาเมทาแลกซิลลงไป หรือบางสวนทุเรียนก็ขูดเปลือกบริเวณโคนต้นออกทั้งหมดแล้วทา เมทาแลกซิล ป้องกันโดยส่วนมากชาวสวนทุเรียนมักจะทากับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ซึ่งทุเรียนหมอนทองมักจะเป็นโรคโคนเน่าง่ายกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ
 
      เนื่องจากฤดูฝน เป็นฤดูที่มะนาวจะเสี่ยงกับการเป็นโรคง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง และรวมถึงโรครากเน่าโคนเน่า
ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิลผสมกับน้ำ ในอัตรา เมทาแลกซิล20กรัมต่อน้ำ20ลิตร แล้วราดในบริเวณโคนต้นและรอบๆทรงพุ่ม โดย1
ต้น ทางสวนได้ราดน้ำ10ลิตรผสมเมทาแลกซิล10กรัมลงไปสำหรับมะนาวอายุไม่เกิน1ปี และราดน้ำ20ลิตรผสมเมทาแลกซิล20กรัม สำหรับ
มะนาวอายุ1ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว เนื่องจากเดือนสิงหาคม2556 ที่ผ่านมาทางสวนได้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมสวนมะนาว ทางสวนจึงกลัวว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิล เพื่อป้องกันไว้ กันไว้ดีกว่าแก้น่ะครับ

เมทาแลกซิล

ผงเมทาแลกซิลสีชมพู

เมทาแลกซิลผสมน้ำ

        ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้
 
   กกจันทบูรณ์ โรคลำต้นเน่า (Phytophthora cyperi Ito.) ใช้ในอัตรา 12 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร พ่นสารเคมี 
   ในระยะต้นกกสูงประมาณ1เมตร หรือ อายุกกประมาณ 1เดือน จากนั้นพ่นระยะห่างกันประมาณ 3สัปดาห์
 
   กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ (Phytophthora palmivora Butl.) ใช้ในอัตรา 40 กรัม ต่อน่้ำ 20ลิตร 
   พ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้
 
   ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora pulmivora Butler.) ใช้ในอัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ1ลิตร ใช้
   ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือกออกแล้วบางๆ จนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
 
   เผือก โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ (Phytophthora colocasiae Rac.) ใช้ในอัตรา 2-3 กรัม ต่อต้นหยอด
   ลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1เดือนขึ้นไป
 
   สับปะรด โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 20-40กรัม ต่อน้ำ 20
   ลิตร จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูก ป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ2เดือน
 
   มะนาว โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้
   ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2
   ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
  
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา
 

มะนาวใบไหม้

สร้างใน วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2556 21:54

มะนาวใบไหม้

 อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับทาง
สวนโดยตรง ตามที่ทางสวนได้ค้นหาและรวบรวมข้อมูล สรุปได้ว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้
 
• แพ้ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีให้กับมะนาวในปริมาณที่มากเกินไปนั้น ทำให้ในดินนั้นมีสารอาหาร
เกินความจำเป็นที่ต้นมะนาวนั้นต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้ได้
 
• แพ้สารเคมี สารเคมีชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน หรือ ยาฆ่าหญ้าเป็นต้น 
หากฉีดพ่นในอัตราที่เข้มข้นเกินไปหรือฉีดพ่นในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดก็อาจจะเป็น
สาเหตุที่จะทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้ได้
 
สภาพอากาศ อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า เมื่อมะนาวเจอกับสภาพอากาศฝนตกเป็น
เวลาหลายวันแล้วมาเจอกับสภาพอากาศร้อนจัด ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มะนาวใบไหม้ได้ 
 
• ระบบราก ต้นมะนาวที่มีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่านั้น จะมีอาการใบเหลือง อาการนี้เกิดขึ้น
ได้เพราะว่า การระบายน้ำในดินไม่ดี ทำให้ในดินมีความชื้นสูง ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบในเรื่อง
ของระบบราก ซึ่งต้นจะแสดงให้เห็นทางใบ โดยจะมีอาการคือใบเริ่มเหลืองหรือถึงขั้นใบไหม้
 

อาการใบไหม้มะนาว

แดดแรงใบมะนาวไหม้

   ประสบการณ์ตรงจากสวน
 
  จากเหตุการณ์ที่เกิดมะนาวใบไหม้ขึ้นนั้น  ทางสวนจึงอยากรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้
      ซึ่งทางสวนก็ไล่หาสาเหตุตั้งแต่ลำดับแรกคือ แพ้ปุ๋ย ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทางสวนใส่ปุ๋ย ก็ก่อนที่ใบ
      มะนาวนั้นจะไหม้ประมาณครึ่งเดือน ซึ่ง ปุ๋ย จึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ แพ้สารเคมี ก็คงไม่น่าจะใช่
      เพราะว่าช่วงเวลาเดือนมิถุนายน56 ฝนได้ตกลงมาแทบทั้งเดือน ทางสวนจึงมีโอกาสพ่นยาไป
      เพียง2ครั้งในปริมาณที่ระบุไว้ข้างกล่องอย่างเคร่งครัดและยังพ่นในช่วงเวลาตอนเย็นที่อากาศ
      ไม่ร้อนจัดแล้ว สารเคมีจึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ ระบบราก ต้นที่พบปัญหามะนาวใบไหม้นั้นทางสวน
      พบกับต้นที่สมบูรณ์และเป็นปกติดีทุกประการ เรื่องระบบรากรากจึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ
   
   สภาพอากาศ และอาการนี้เองที่ทางสวน คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้
      เพราะช่วงเวลาเดือนมิถุนายน56ที่ผ่านมาฝนตกลงมาแทบทั้งเดือน จนมาถึงต้นเดือนกรกฎาคม
      อากาศกลับเปลี่ยนเป็นร้อนจัดมาเป็นเวลา2-3วัน และอาการมะนาวใบไหม้นั้นก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น
      เรื่อยๆ ทางสวนจึงได้ทำการตัดกิ่งที่เป็นทิ้งไป โดยส่วนมากจะเป็นที่ปลายกิ่งและพบอาการนี้กับต้น
      มะนาวแป้นพิจิตร1 ซึ่งมะนาวสายพันธุ์อื่นๆทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ไม่พบอาการนี้ 
 

สำหรับเพื่อนๆชาวสวนมะนาวที่พบอาการมะนาวใบไหม้นี้ หากมีประสบการณ์เดียวกันหรือทราบ
      สาเหตุที่แน่ชัดก็สามารถ แนะนำข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้
      ทางสวนจะได้นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวด้วยกัน
     
      หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมะนาวให้หาอ่านจาก บทความทั้งหมด ของเว็บได้
 
 

มะนาวใบไหม้

ใบมะนาวไหม้

คุณอยู่ที่: Home