สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ปลูกมะนาวลงดินหรือในวงบ่อซีเมนต์อย่างไหนดีกว่ากัน"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ปลูกมะนาวลงดินหรือในวงบ่อซีเมนต์อย่างไหนดีกว่ากัน

สร้างใน วันเสาร์, 26 เมษายน 2557 20:20

ปลูกมะนาวลงดินหรือในวงบ่อซีเมนต์อย่างไหนดีกว่ากัน

มีลูกค้าหลายท่านที่สนใจจะปลูกมะนาวได้ถามกับทางสวนว่า ปลูกมะนาวแบบลงดิน
  หรือปลูกในวงบ่อซีเมนต์อย่างไหนดีกว่ากัน ทางสวนจึงขออธิบายไว้ในบทความนี้ ดังนี้
 
การปลูกมะนาวแบบลงดิน นั้นลงทุนน้อยกว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เพราะไม่
ต้องซื้อหน้าดิน และวงบ่อซีเมนต์,ฝารอง และการปลูกแบบลงดินนั้นรากมะนาวสามารถ
แผ่กระจายไปได้ไกลเพราะไม่มีพื้นที่ในการจำกัดรากอย่างมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
ทำให้มะนาวที่ปลูกแบบลงดินมีอายุต้นยาวนานกว่ามะนาวในวงบ่อซีเมนต์ แต่เนื่องจาก
การปลูกแบบลงดินนั้นไม่สามารถงดน้ำเพื่อที่จะให้มะนาวออกนอกฤดูนั้นเป็นไปได้ยาก
ดังนั้น การปลูกมะนาวแบบลงดินสรุปได้ก็คือ -ลงทุนต่ำ -ทรงพุมใหญ่-อายุต้นนานกว่า-
แต่บังคับให้มะนาวออกนอกฤดูยากกว่ามะนาวในวงบ่อซีเมนต์
 
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้น ต้องลงทุนสูงกว่าการปลูกมะนาวแบบลงดิน เพราะ
ต้องซื้อวงบ่อซีเมนต์,ฝารองก้นและหน้าดิน,ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง,แกลบหรือเปลือกถั่วเขียว
มาเป็นวัสดุในการปลูก ซึ่งทั้งหมดนี้ลงทุนสูง ราคาลงทุนเฉลี่ยต่อต้นสำหรับราคาจากทาง
สวนของผู้ปลูกนั้นอยู่ที่ 400-500บาทต่อ1ต้น และมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์นั้นมีพื้นที่
การหากินของรากจำกัด ทำให้อยู่ได้ไม่กี่ปี เฉลี่ยประมาณ5ปี เมื่อรากเดินเต็มวงบ่อแล้ว
รากจะแทงออกตามรูของฝารองวงบ่อทำให้ต้นมะนาวไม่สามารถหาอาหารได้และทำให้
การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูนั้นทำไม่ได้ จึงต้องจำเป็นที่ต้องรื้อถอนต้นและเอาดิน
ในวงบ่อซีเมนต์ทิ้ง เพื่อปลูกมะนาวต้นใหม่ในรุ่นถัดไป สรุปจุดเด่นของการปลูกมะนาว
ในวงบ่อซีเมนต์นั้นคือสามารถคลุมถุง งดน้ำ เพื่อที่จะบังคับให้มะนาวนั้นออกนอกฤดูนั้น
ทำได้ง่าย แต่เพียงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์นั้นต้องลงทุนสูงและอายุต้นไม่นาน
 
สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกมะนาวก็สามารถศึกษาข้อมูลด้านบนที่ทางสวนให้ไว้ได้
จะได้ตัดสินใจว่าเหมาะที่จะปลูกแบบไหนดี
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 

 

 

คุณอยู่ที่: Home