สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

7 items tagged "ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์"

ทั้งหมด 6 - 7 จาก 7

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์

สร้างใน วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2556 01:05

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า

                      ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์ เพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ที่สั่งซื้อ ทางสวนเรา มีขั้นตอนดังนี้  

การผลิตกิ่งตอน(ที่ยังไม่ลงถุงดำ)ให้ลูกค้า

– กิ่งพันธุ์ของสวนไม่มีของพร้อมส่ง ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 1เดือนเท่านั้นถึงจะได้รับของ

– เนื่องจากมียอดสั่งจองเข้ามาตลอดเวลา จึงทำให้ยอดการผลิตไม่เพียงพอต่อลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าท่านใดที่สั่งจองและชำระเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสวนจึงจะจัดคิวให้

– หลังจากนั้น ทางสวนจึงจะลงมือตอนกิ่งให้ใหม่ ตามลำดับคิวของลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ (เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าเช็คลำดับคิวได้ตลอดเวลา)

– ซึ่งหลังจากที่ลงมือตอนกิ่งแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน กิ่งที่ตอนถึงจะมีรากออก

– เมื่อมีรากออกมาแล้วทางสวนจึงจะตัดกิ่งพันธุ์จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้า

– หลังจากจัดส่งแล้วทางสวนจะแจ้งรหัสพัสดุให้ลูกค้าทุกท่านทราบ


การผลิตกิ่งตอน(แบบลงถุงดำ)ให้ลูกค้า

– กิ่งพันธุ์ของสวนไม่มีของพร้อมส่ง ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 45-60วันเท่านั้นถึงจะได้รับของ

– เนื่องจากมียอดสั่งจองเข้ามาตลอดเวลา จึงทำให้ยอดการผลิตไม่เพียงพอต่อลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าท่านใดที่สั่งจองและชำระเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนั้น ทางสวนจึงจะจัดคิวให้

– หลังจากนั้น ทางสวนจึงจะลงมือตอนกิ่งให้ใหม่ ตามลำดับคิวของลูกค้า

– ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบลำดับคิวได้ (เฉพาะลูกค้าที่จะเข้าเช็คลำดับคิวได้ตลอดเวลา)

– ซึ่งหลังจากที่ลงมือตอนกิ่งแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือน กิ่งที่ตอนถึงจะมีรากออก

– เมื่อมีรากออกมาแล้วทางสวนจึงจะตัดกิ่งพันธุ์มาชำลงถุงดำให้ลูกค้า

– ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพิ่มไปประมาณอีกครึ่งเดือน เพื่อให้รากได้เดินในถุงดำดีก่อน

– เมื่อต้นพันธุ์แบบลงถุงดำพร้อมปลูกแล้ว ทางสวนจะติดต่อให้ลูกค้าเดินทางมารับ

 

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งตอนมะนาว

ขุยมะพร้าว,ผสม,ปุ๋ยอินทรีย์,ใช้ในการ,ตอนกิ่ง,มะนาว,

 
ใส่ขุยมะพร้าวลงถุงตุ้มตอน,ตอนกิ่ง,มะนาว,มะนาวแป้น,แป้นรำไพ,แป้นพิจิตร1,แป้นพวง,

 

อุปกรณ์,การตอนกิ่ง,มะนาว,มะนาวแป้น,แป้นรำไพ,แป้นพวง,แป้นพิจิตร1,

 
    ถุงตุ้มตอน,มะนาว,มะนาวแป้นพิจิตร1,แป้นพวง,แป้นรำไพ,             กิ่งพันธุ์,มะนาว,แป้นพิจิตร1,แบบขนาดธรรมดา,              กิ่งมะนาว,แป้นพิจิตร1,ที่เลือกตอน,ขนาด,กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่,
กิ่งตอนมะนาว,แป้นพิจิตร1,สำหรับ,ปลูกลงดิน,ปลูกในวงบ่อซีเมนต์,

รายละเอียดกิ่งพันธุ์

สร้างใน วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2556 15:03

รายละเอียดและค่าจัดส่งกิ่งพันธุ์ 

แบบกิ่งตอน(ที่ยังไม่ลงถุงดำ)
 
– ลักษณะกิ่งพันธุ์ จะยาวประมาณ 40เซนติเมตรขึ้นไป
– กำหนดขั้นต่ำ20กิ่ง
– พันธุ์แป้นพิจิตร1 กิ่งละ 45 บาท 
– พันธุ์แป้นรำไพ กิ่งละ 30 บาท
– ปลอดโรคแคงเกอร์
– กิ่งใบเขียวสวยสมบูรณ์ 
– จัดส่งทางไปรษณีย์EMS
– ของถึงภายใน2วัน หลังจากจัดส่ง
– ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ1เดือน ถึงจะได้รับของ
 
ทำไม ? ถึงต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือน → อ่านรายละเอียดการผลิตกิ่งตอน
 
 
ค่าจัดส่งสำหรับแบบกิ่งตอน
 
– 20-30 กิ่ง ค่าจัดส่ง  200 บาท
– 31-50 กิ่ง ค่าจัดส่ง  300 บาท
– 51-70 กิ่ง ค่าจัดส่ง  400 บาท
– 71-100 กิ่ง ค่าจัดส่ง 500 บาท
 

 
แบบลงถุงดำ(พร้อมปลูก) 
 
– ลักษณะกิ่งพันธุ์ จะยาวประมาณ 50เซนติเมตรขึ้นไป
– พันธุ์แป้นพิจิตร1 ต้นละ 65 บาท 
– พันธุ์แป้นรำไพ ต้นละ 50 บาท
– ปลอดโรคแคงเกอร์
– กิ่งใบเขียวสวยสมบูรณ์ 
– ต้องเดินทางมารับถึงสวนเท่านั้น
– ไม่มีค่าจัดส่ง
– ต้องสั่งจองล่วงหน้าขั้นต่ำ1เดือนครึ่ง ถึงจะได้รับของ
 
ทำไม ? ถึงต้องจองล่วงหน้า1เดือนครึ่ง → อ่านการผลิตกิ่งตอนแบบลงถุงดำ
 

กิ่งตอนมะนาว

 

กิ่งตอนมะนาว

 

 

จัดส่ง,กิ่งพันธุ์,มะนาว,แป้นพิจิตร1,ให้ลูกค้า,ทั่วประเทศ,

      กิ่งตอนแบบลงถุงดำ                  
คุณอยู่ที่: Home