บทความทั้งหมด

การตัดแต่งแบบเข้าลึกหรือการทำสาว

Share
การตัดแต่งแบบเข้าลึกหรือการทำสาว
การตัดแต่งแบบเข้าลึกหรือการตัดแต่งแบบทำสาว(Rejuveniting Old Orchards) การตัดแต่งแบบทำสาวนี้เหมาะ
กับมะนาวที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตยากพ่นสารเคมีได้ไม่ทั่วถึง เปลืองสารเคมี มีกิ่ง ก้านที่แก่ จึง
ทำให้การแตกใบ ออกดอกยากขึ้นจึงต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มเป็นหลักบางท่านอาจเรียกว่า การทำ
สาว ซึ่งจะใช้วิธีตัดแต่งกิ่งอย่างหนักหรือตัดสวนปลายกิ่งแขนงส่วนที่มีใบลึกเข้าไปหาลำต้นมากๆ เพื่อลดขนาดต้น
ลงมาทั้งต้น เพื่อให้ต้นมะนาวนั้นได้ตั้งทรงพุ่มใหม่
 
 
หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ย บำรุงต้นอย่างเพียงพอ ภายใน2สัปดาห์มะนาวก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่และ
ให้กิ่งที่สมบูรณ์และแข็งแรงกว่าเดิม เนื่องจากความสมดุลระหว่างส่วนรากและส่วนลำต้นหรือส่วนเหนือดินไม่สมดุล
กัน กล่าวคือเมื่อตัดแต่งกิ่งแบบเข้าลึกทำให้ส่วนรากมีมากกว่าส่วนเหนือดินรากจึงหาอาหารได้มากทำให้ต้นแตก
ยอดอ่อนมาจำนวนมากและสมบูรณ์กว่าเดิมพร้อมกับการสร้างกิ่งใหม่และให้ผลผลิตที่ดีในเวลาต่อมา
 
หลังจากตัดแต่งได้2อาทิตย์
 
ข้อดีของการตัดแต่งแบบนี้ก็คือ ไม่สิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่น ดูแลได้ทั่วถึง ได้กิ่งใหม่ที่สมบูรณ์ การตัดแต่งแบบนี้
เหมาะกับสวนที่ขยายพันธุ์เชิงธุรกิจหรือการตอนกิ่งจำหน่ายซึ่งกิ่งที่แตกออกมาใหม่จะมีความอวบและสมบูรณ์และ
เป็นกิ่งกระโดงจำนวนมาก 
 
หลังตัดแต่งได้2เดือน
 
ซึ่งกิ่งเหล่านี้เหมาะกับการตอนขยายพันธุ์เป็นอย่างมากอีกทั้งการตัดแต่งลดขนาดทรงพุ่ม ลงมายังทำให้การเข้าตอน
กิ่งนั้น ตอนได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม ซึ่งหากปล่อยให้ต้นนั้นใหญ่เกินไปก็จะทำให้การเข้าถึงในการการตอนกิ่งนั้น
เป็นไปได้ยากและช้า ส่วนสวนที่ปลูกขายผลก็ใช้วิธีได้โดยเฉพาะสวนที่ปลูกแบบระยะชิด ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีการควบ
คุมทรงพุ่มซึ่งจะทำให้ทรงพุ่มไม่ใหญ่เกินไป ซึ่งจะทำให้การเข้าทำงานต่างๆนั้น เป็นไปได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
 
กิ่งตอนชุดใหม่หลังจากการทำสาวเขียวสมบูรณ์