สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)

Share

ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)

วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะมาเขียนบทความในเรื่องของ ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต
  (0-52-34) ว่ามีประโยชน์อย่างไรและควรใช้ในช่วงใด ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีผู้ปลูกมะนาวหลายๆท่านที่
  ต้องการจะบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู ได้ถามกับทางสวนว่า ควรใช้ปุ๋ยทางใบตัวไหน ที่จะไปช่วย
  สะสมอาหารเพื่อให้ต้นมะนาวนั้นออกดอก ทางสวนจึงจะขอแนะนำในสูตรของทางสวนว่า ทางสวนใช้
  แค่เพียงปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)ในการฉีดพ่นทางใบอย่างเดียวเท่านั้นเอง ซึ่งปุ๋ยโม
  โนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) มีประโยชน์อย่างไรควรใช้ในช่วงใดทางสวนจะขออธิบายไว้ดังนี้
 
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(N0-P52-K34)
 
ยับยั้งใบอ่อน  
    เนื่องจากปริมาณของธาตุ ไนโตรเจน(N) มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อต้นมะนาวไม่ได้รับธาตุไนโตรเจน
  ก็ทำให้พืชมีค่าไนโตรเจน(N)ที่ต่ำ ทำให้เกิดค่า C:N ratio ที่กว้าง ผลก็คือการที่มะนาวจะแตก
  ใบอ่อนออกมานั้นเป็นไปได้ยากซึ่งหากเราต้องการที่จะทำให้มะนาวนั้นออกดอก เราก็ควรหลีก
  เลี่ยงการใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบก็ตาม
  
กระตุ้นการออกดอก
     เนื่องจากปริมาณของธาตุ ฟอสฟอรัส(P) มีค่าเท่ากับ 52 ซึ่งหากมะนาวได้รับธาตุฟอสฟอรัส
  อย่างเพียงพอแล้ว จะส่งผลให้รากมะนาวแข็งแรงแผ่กระจายได้ดีจึงทำให้รากดูดดึงธาตุอาหาร
  ต่างๆไปใช้ได้ดี อีกทั้งธาตุฟอสฟอรัสยังมีผลในการสะสมคาร์โบไฮเดรตในใบและกิ่ง จึงทำให้
  ใบสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นจึงทำให้พืชมีค่าคาร์บอน(C)ที่สูง จึงทำให้เกิดค่า C:N ratio ที่กว้าง 
  ผลก็คือการที่มะนาวจะแตกตาออกมา โอกาสที่จะพัฒนาเป็นตาดอกนั้นเป็นไปได้สูง 
 
• สะสมอาหาร  
     เนื่องจากปริมาณของธาตุ โพแทสเซียม(K) มีค่าเท่ากับ 34 ซึ่งมีสัดส่วนของธาตุอยู่ในระดับ
  กลางถ้าเทียบกับสัดส่วนของธาตุไนโตรเจน(N)และฟอสฟอรัส(P) ในปุ๋ยโมโนโพแทสเซียม
  ฟอตเฟต เมื่อมะนาวได้รับธาตุโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมธาตุโพแทสเซียมก็จะส่งผล
  ให้ไปกระตุ้นการทำงานต่างๆของเอนไซม์(enzyme เช่นการสังเคราะห์แสง,แป้งและโปรตีน
  จึงทำให้พืชมีการสะสมอาหารที่ดีเพียงพอต่อการสร้างดอกสร้างเมล็ด ตลอดไปจนสร้างเนื้อ
  ผลและรสชาติที่ดีมีคุณภาพได้ 
 
วิธีการใช้ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(N0-P52-K34)
• ควรฉีดพ่นสะสมอาหารก่อนให้มะนาวออกดอก สัก2ครั้ง ห่างกันครั้งละ7วัน
• ช่วงที่มะนาวขาดน้ำหรือมะนาวมีใบเหี่ยวไม่ควรฉีดพ่น
• ควรฉีดพ่นในช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด
• ควรฉีดพ่นเป็นละอองเล็กๆให้ทั่วทั้งต้นไม่ต้องถึงขั้นให้เปียกชุ่ม
 

ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)

 

ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)

 

ผลจากการใช้ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต

 

มะนาวติดผลดก

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
เช็คสถานะสิ่งของEMS   รายการจัดส่งสิ่งของล่าสุด ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณนเรศจากจันทบ...
Image Detail
ลุงแดงจาก จ.ระย...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34)