สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว

Share
วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว
วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำบทความเกี่ยวกับ วิธีแกะถุงตุ้มตอน จากกิ่งตอนมะนาวให้สำหรับผู้ที่สนใจใน
เรื่องนี้แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน โดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกิ่งตอนมะนาวจากทางสวนไปแต่ไม่เคยทำสวนมาก่อน จึง
ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยว่าจะต้องทำยังไง ทางสวนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านได้ศึกษาและรู้ถึงวิธีการ ว่าขั้นตอนการ
แกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งมะนาวนั้นว่าเป็นอย่างไร วิธีแกะถุงตุ้มตอนออกจากกิ่งตอนมะนาวมีขั้นตอนดังนี้
(วิดีโอสาธิต วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว อยู่ด้านล่างของบทความนี้)

 
1. ให้ตัดหนามที่อยู่บริเวณโคนกิ่งมะนาวออก ให้ห่างจากโคนกิ่งซัก1ฝ่ามือหรือมากกว่านั้นก็ได้ เพราะตอนที่เราแกะถุง
ตุ้มตอนออกหรือตอนที่เรานำกิ่งตอนชำลงใส่ถุงดำ หนามนั้นจะได้ไม่ตำเข้ากับมือ
 
ตัดหนามโคนกิ่งมะนาว
 
2. ให้ตัดเชือกที่ใช้มัดตุ้มตอนออกด้วยมีดที่คม ตามสูตรของทางสวน ทางสวนจะตัดเชือกออกทางด้านหลังตุ้ม คือด้านที่
ตรงข้ามกับด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนนั่นเอง เพราะตรงด้านที่มีรอยผ่าหุ้มตุ้มตอนมะนาวนั้น ส่วนใหญ่ของทุกกิ่งจะเป็นปมรอยมัด
ของเชือก ซึ่งจะตัดลำบากกว่าด้านหลัง การตัดเชือกนั้น เริ่มจากตัดเชือกเส้นบนออกก่อน แล้วก็ตัดเชือกเส้นล่างตาม โดยระวัง
อย่าให้โดนราก แล้วจึงกรีดเบาๆ ตรงกลางรอยมัดของเชือกเส้นล่างลงไปหาก้นถุง เพื่อที่เวลาแกะถุงออก จะได้แกะง่าย
 
ตัดเชือกที่มัดตุ้มตอนมะนาว
 
3. พลิกตุ้มตอนกลับมาด้านหน้า ด้านที่มีรอยผ่า แล้วใช้มีดกรีดบริเวณรอยผ่าด้านล่างออกไปหาด้านล่างของมุมถุง
ด้านใดด้านหนึ่ง  ตามภาพที่ 3. ระวังอย่าให้โดนราก หากมีรากทั้ง2ด้าน ให้เปลี่ยนไปกรีดตามรอยซีนของก้นถุง
 
กรีดก้นถุงตุ้มตอนมะนาว
 
4. เริ่มแกะถุงจากด้านที่เรากรีดออก โดยยกก้นถุงด้านที่เรากรีดออกขึ้นข้างนึงก่อน แล้วก็พลิกลงอีกด้านนึงที่เหลือ
โดยการแกะต้องระมัดระวัง หากแกะแรงไป ขุยมะพร้าวในตุ้มตอนก็อาจจะร่วงออกมาเยอะ 
 
ยกถุงตุ้มตอนออกที่ละข้าง

ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี้เป็นสูตรของทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ ที่ทางสวนคิดว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับทางสวน ซึ่งการแกะถุง
ตุ้มตอนมะนาวออกนั้น ไม่ได้มีวิธีนี้วิธีเดียวแต่ยังมีวิธีอื่นอีกจากที่ทางสวนเคยทำมา อย่างไรหากท่านต้องการแกะถุงตุ้มตอนออก
จากกิ่งมะนาวนั้น ท่านสามารถนำวิธีของทางสวนไปใช้หรือไปปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมตามความถนัดของตัวเองได้
 

หากท่านต้องการอ่านขั้นตอนต่อไป ต่อจากการแกะถุงตุ้มตอนมะนาวนั้น ให้เข้าอ่านได้ที่ → การชำมะนาวลงถุงดำ
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
เตรียมส่งต้นพัน...
Image Detail
คุณเล็กเดินทางจ...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ วิธีแกะถุงตุ้มตอนจากกิ่งตอนมะนาว