สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

Share

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

  ซีเอ็นเรโช คืออะไรและทำไมถึงเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกฤดู วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จึง
    ขอแนะนบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ซีเอ็นเรโช ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวและเพื่อนเกษตรกรทั้งหลาย
   ได้รู้จักกัน
  ซีเอ็นเรโช หมายถึง  ซี (C) = คาร์บอน    เอ็น (N) =ไนโตรเจน   เรโช (ratio) = สัดส่วน
    สรุปก็คือ สัดส่วนของค่าคาร์บอนและค่าไนโตรเจน
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ไกล้กัน = ซีเอ็นเรโชแคบ
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ห่างกัน  = ซีเอ็นเรโชกว้าง
    ค่า คาร์บอน(C)ได้มาจากค่าวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในพืช  ซึ่งก็คือน้ำตาลและแป้งทั้งที่พืชสร้างขึ้น
    หรือได้รับจากการฉีดพ่นก็ตาม เอ็น(N) หรือไนโตรเจน ได้มาจากการวิเคราะห์หาไนโตรเจนรวมในพืช
    ไม่ว่าจะได้จากการดูดขึ้นมาจากดินหรือการฉีดพ่นให้ทางใบก็ตาม
 
  ผลที่ต้นมะนาวได้รับจากค่าซีเอ็นเรโช
    ซีเอ็นเรโชแคบ หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชแคบ นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวได้รับไนโตรเจน
    จากการที่เราใส่ปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยทางใบ,หรือพืชดึงขึ้นมาใช้จากดินก็ตาม ต้นมะ
    นาวนั้นจะแสดงผลให้เห็น นั่นก็คือ ต้นมะนาวนั้นจะแตกยอดแตกใบอ่อน ทำให้เกิดการออกดอกของ
    ต้นมะนาวนั้นเป็นไปได้ยาก
    ซีเอ็นเรโชกว้าง หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชกว้าง นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวมีค่าไนโตรเจน
    ต่ำหรือน้อย จากการที่งดให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงหรือต้นมะนาวได้ถูกทำการงดน้ำ จนทำให้น้ำในดิน
    น้อยและไม่สามารถไปทำการละลายไนโตรเจน จนทำให้ต้นมะนาวไม่สามารถดึงธาตุไนโตรเจนขึ้นไป
    ใช้ได้ แต่ คาร์บอน พืชยังสามารถสร้างได้โดยการสังเคราะห์แสงจากแดด  ผลที่ได้จาก ค่าซีเอ็นเรโช
    กว้าง จะทำให้ต้นมะนาวนั้นจะทำการออกดอกนั้นเป็นไปได้สูง ซึ่งก็เหมือนกับวิธีที่เพื่อนๆชาวสวนมะ
    นาวได้ทำ ในวิธี การที่บังคับให้มะนาวออกนอกฤดู  แต่หลักการนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ต้นมะนาวเท่านั้น
    กับผลไม้อื่นๆที่ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ทำมา ก็ใช้หลักซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น มังคุด,
    ลองกอง,ทุเรียน ก็ล้วนแล้วแต่ใช้หลัก ซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ทำให้ ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะ
    เป็น ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง,  จึงออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงหน้าแล้ง ของๆทุกๆปี 

งดน้ำให้ต้นมะนาว

 

มะนาวเริ่มขาดน้ำและไนโตรเจน

 

มะนาวเริ่มออกดอก

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณสันติสุขจาก ...
Image Detail
คุณกังวาลเดินทา...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู