สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

Share

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์และได้มีการนำ มาใช้ทางการเกษตรอย่าง
   แพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอา
   หารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญ
   เติบโตของพืช ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่
   เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วย
   เพิ่มปริมาณของ จุลินทรีย์ในดินอีกด้วย
 
การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งกับต้นมะนาว
การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งกับต้นมะนาวทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใส่ทุกๆ6เดือน เป็นขั้นต่ำ โดยปกติ
   ปุ๋ยมูลวัวจะใช้ระยะเวลาย่อยสลายช้ากว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งมีระยะเวลา
   การย่อยสลายช้าจึงทำให้อยู่ได้นานกว่าปุ๋ยชนิดอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องใส่อยู่บ่อยๆ การใส่ปุ๋ยมูลวัวสำหรับ
   ทางสวนในแต่ละครั้ง หากปุ๋ยมูลวัวย่อยสลายหมดไป ทางสวนจึงทำการใส่ปุ๋ยมูลวัวในครั้งต่อไปในทันที
   โดยจะไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการใส่แต่ละครั้ง โดยปกติจะใส่ทุกๆ6เดือน ต่อครั้งเป็นขั้นต่ำ
 
ทำไมต้องเป็นปุ๋ยมูลวัวที่ใส่ต้นมะนาว
มีหลายๆท่านได้ถามมาว่าใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดอื่นๆได้ไหม ทางสวนจึงขออธิบายดังนี้นะครับปุ๋ยมูลสัตว์
   ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ปีก ปุ๋ยมูลสัตว์ปีกจะมีปริมาณธาตุอาหารหรือธาตุ
   ไนโตรเจน สูงกว่าปุ๋ยมูลวัว ซึ่งธาตุอาหารเกินกว่าที่ต้นมะนาวต้องการ ดังนั้นปุ๋ยมูลวัวจึงมีปริมาณธาตุ
   อาหารเหมาะสมกับการใส่ต้นมะนาวมากที่สุดครับ
 

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

ใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
เตรียมส่งต้นพัน...
Image Detail
คุณเอ็มจากอำเภอ...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง