สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว

Share

ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว

ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพืชตระกูลส้ม และพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งไรแดงที่พบในสวนมะนาวนั้น
  หลักๆก็คือไรแดงแอฟริกัน(African red mite)และไรสนิมส้มซึ่งทางสวนก็พบกับปัญหาที่ไรแดงระบาดหนัก
  ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งตอนกลางวันอากาศมักจะ
  ร้อนอบอ้าว ซึ่งมักจะพบไรแดงระบาดหนักในช่วงนี้ วันนี้ทางสวนจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไรแดง มาให้
  เพื่อนๆชาวสวนมะนาวและเกษตรกรที่สนใจได้รู้จักกับไรแดงกันครับ
 
ไรแดงแอฟริกัน (African red mite) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eutetranychus africanus (Tucker)
  จัดอยู่ในวงศ์  Tetranychidae 
ลักษณะทางชีววิทยาของไรแดง
- เพศเมีย ลำตัวกลมแบนมีสีแดงเข้มหรือน้ำตาลเกือบดำ ขนบนลำตัวด้านหลังสั้นคล้ายกระบอง ขาทั้ง
  4 คู่ มีสีเหลืองอ่อน จะอยู่นิ่งกับที่ ความยาวของลำตัวประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 0.3
  มิลลิเมตร
- เพศผู้ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย
  ด้านหน้าของลำตัวกว้างและค่อยๆ เรียวแคบเล็กลงทางด้านท้าย ก้นแหลมและขายาวจะเคลื่อนที่ตลอด
  เวลา ความยาวของลำตัวเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร และกว้าง 0.17 มิลลิเมตร
 
วงจรชีวิตของไรแดง
วงจรชีวิตของไรแดงแอฟริกันที่เจริญเติบโตบนส้มเขียวหวาน จากระยะไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย
  ใช้เวลานานเฉลี่ย 9.4 วัน เพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ตลอดชั่วอายุขัยเฉลี่ย 12.7 ฟอง และมีชีวิตอยู่
  ได้นาน 9.8 วัน
 
ลักษณะการเข้าทำลายของไรแดง
ไรแดงแอฟริกันทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณด้านบนใบพืชโดยเฉพาะอย่าง
  ยิ่งใบแก่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเหลืองซีด  เนื่องจากใบพืชได้สูญเสียคลอโรฟิล  ในไม้ผลตระ
  กูลส้ม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน และส้มโอ ไรชนิดนี้ลงทำลายผลด้วย  ทำให้สีของผลเปลี่ยนเป็นสีเขียว
  จาง หากการทำลายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่ผลส้มยังเล็ก มีผลทำให้ผลร่วงในที่สุด
 
ช่วงที่พบการระบาดของไรแดง
ไรแดงแอฟริกันระบาดปริมาณสูงในฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมและในฤดูฝนที่ฝนไม่ตก
  ติดต่อกันเป็นเวลานาน จากการสำรวจและติดตามการผันแปรประชากรของไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียนที่
  จ.จันทบุรี  พบว่าประชากรไรแดงจะเริ่มมีปริมาณสูงในเดือนกันยายน-ตุลาคม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน
  และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
 
การป้องกันกำจัดไรแดง
  ในช่วงที่พบไรแดงระบาดสามารถใช้ผงกำมะถันชนิดละลายน้ำ ในอัตราที่เหมาะสมหรือใช้สารจำพวก
  ไดโคโฟล,โพรพาร์ไกต์(โอไมท์570),ไพริดาเบน ฉีดพ่น
 

อาการที่ถูกไรแดงเข้าทำลาย

 

 

ไรแดงมะนาว

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.thaikasetsart.com/
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
เช็คสถานะสิ่งของEMS   รายการจัดส่งสิ่งของล่าสุด ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณสมาพลเดินทาง...
Image Detail
คุณรังสรรค์เดิน...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว