สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

ทำความรู้จักมะนาวแป้น

Share

ทำความรู้จักมะนาวแป้น

พันธุ์มะนาวแป้น 

พันธุ์แป้นรำไพ
     เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างมะนาวพันธุ์แป้นทะวายกับพันธุ์ต่างประเทศ สามารถผลิตมะนาวนอกฤดูได้ดี
     เพราะออกดอกติดผลง่าย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น คือ ตั้งแต่ออกดอกจนเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ
     4เดือนครึ่ง ผลมีขนาดค่อนข้างโต ลักษณะผลกลมเป็นผลมีขนาดสม่ำเสมอ เปลือกผลบาง ปริมาณ
     น้ำในผลมีมาก

พันธุ์แป้นทวาย
     เป็นมะนาวพื้นเมืองของไทยที่ตลาดนิยมมากที่สุดพันธุ์หนึ่ง จึงมีผู้ปลูกกว้างขวาง และคัดพันธุ์ที่มี
     ลักษณะดีเพิ่มขึ้นอีกหลายพันธุ์ สามารถให้ผลได้ตลอดทั้งปี ผลมีขนาดใหญ่แต่เล็กว่ามะนาวหนัง
     ทรงผลกลมแป้นสวย ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่จัด มีสีเหลือง ผิวผลไม่เรียบ เปลือกบาง มีกลีบผล
     ประมาณ 10-13 กลีบ เนื้อกุ้งมีขนาดเล็ก เบียดกันแน่น มีน้ำมาก รสเปรี้ยวจัด น้ำมีกลิ่นหอม เป็น
     ที่นิยมของผู้บริโภค จำนวนเมล็ดมีน้อยคือประมาณ 10 เมล็ด/ผล เมล็ดมีขนาดเล็ก สีน้ำตาล
     ลักษณะรี หัวป้าน ท้ายแหลม
        ลักษณะลำต้นสูงถึง 3 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากไม่เป็นระเบียบ มีหนามกิ่งก้านมาก ต้นที่ปลูก
     จากกิ่งตอนจะให้ผลตั้งแต่ปีแรก แต่จะให้ผลติดมากในปีที่ 3-5 เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลง่าย ติด
     ผลตกประมาณ 500 ผล/ต้น/ปี เมื่ออายุได้ 5 ปี เก็บเกี่ยวผลได้ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลมากในช่วง
     เดือนพฤษภาคม –กันยายน ใบมีสีเขียวเข้มออกดอกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-10 ดอกที่บริเวณกิ่งใหม่ สำ
     หรับจุดด้อยของมะนาวพันธุ์แป้นทะวายก็คือ อ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์ ควรเก็บเกี่ยวผลเมื่ออายุได้
     1 เดือนขึ้นไปผลจึงจะมีน้ำคั้น และหากปลูกในพื้นที่ซึ่งระบบน้ำไม่ดีควรมีพืชไร่ให้ร่มเงาด้วย

พันธุ์แป้นแม่ไก่ไข่ตก
      เป็นมะนาวเพาะเมล็ดจากสวนของนายพยนต์ ที่อ่าวอุดม จ.ชลบุรี แล้วขยายพันธุ์แพร่หลายออกไป
      เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลง่าย ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และจะติดผลดกเป็นพิเศษ ถ้าต้นได้รับการ
      บำรุงอย่างดี ผลมีขนาดปานกลาง ผลกลมทรงสูงเล็กน้อย ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่จัดมีสีเหลือง ผิว
      ผลเรียบ เปลือกไม่หนามาก จำนวนเมล็ดประมาณ 10 เมล็ด/ผล เมล็ดมีสีน้ำตาลลักษณะรี หัวป้าน
      ท้ายแหลม
          ลักษณะต้นมีทรงพุ่มสูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบ มีหนามตามกิ่งก้าน
     ใบมีสีเขียวเข้ม รูปไข่ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้มีสีเหลือง ออกดอกเป็นกลุ่ม ๆ ละ
     5-10 ดอก โดยทั่วไปจะให้ผลผลิตประมาณ 800-1,500 ผล/ต้น/ปี เมื่อต้นมีอายุมากกว่า 5 ปี และ
     มีการดูแลรักษาดี น้ำหนักผลประมาณ 35 กรัม แต่ข้อเสียของมะนาวพันธุ์แป้นแม่ไก่ไข่ตกก็คือ
     อ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์

 

 

 

 

 

     
         ที่มาจาก เว็บไซต์สนุกพีเดีย
 
     หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านได้จาก บทความ ของเว็บไซต์
 

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณกิตติพงษ์เดิ...
Image Detail
คุณเอกชัย เดินท...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ ทำความรู้จักมะนาวแป้น