สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

บทความทั้งหมด

มะนาวใบไหม้

Share

มะนาวใบไหม้

 อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับทาง
สวนโดยตรง ตามที่ทางสวนได้ค้นหาและรวบรวมข้อมูล สรุปได้ว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้
 
• แพ้ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีให้กับมะนาวในปริมาณที่มากเกินไปนั้น ทำให้ในดินนั้นมีสารอาหาร
เกินความจำเป็นที่ต้นมะนาวนั้นต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้ได้
 
• แพ้สารเคมี สารเคมีชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลง ฮอร์โมน หรือ ยาฆ่าหญ้าเป็นต้น 
หากฉีดพ่นในอัตราที่เข้มข้นเกินไปหรือฉีดพ่นในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดก็อาจจะเป็น
สาเหตุที่จะทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้ได้
 
สภาพอากาศ อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า เมื่อมะนาวเจอกับสภาพอากาศฝนตกเป็น
เวลาหลายวันแล้วมาเจอกับสภาพอากาศร้อนจัด ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มะนาวใบไหม้ได้ 
 
• ระบบราก ต้นมะนาวที่มีปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่านั้น จะมีอาการใบเหลือง อาการนี้เกิดขึ้น
ได้เพราะว่า การระบายน้ำในดินไม่ดี ทำให้ในดินมีความชื้นสูง ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบในเรื่อง
ของระบบราก ซึ่งต้นจะแสดงให้เห็นทางใบ โดยจะมีอาการคือใบเริ่มเหลืองหรือถึงขั้นใบไหม้
 

อาการใบไหม้มะนาว

แดดแรงใบมะนาวไหม้

   ประสบการณ์ตรงจากสวน
 
  จากเหตุการณ์ที่เกิดมะนาวใบไหม้ขึ้นนั้น  ทางสวนจึงอยากรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้
      ซึ่งทางสวนก็ไล่หาสาเหตุตั้งแต่ลำดับแรกคือ แพ้ปุ๋ย ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทางสวนใส่ปุ๋ย ก็ก่อนที่ใบ
      มะนาวนั้นจะไหม้ประมาณครึ่งเดือน ซึ่ง ปุ๋ย จึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ แพ้สารเคมี ก็คงไม่น่าจะใช่
      เพราะว่าช่วงเวลาเดือนมิถุนายน56 ฝนได้ตกลงมาแทบทั้งเดือน ทางสวนจึงมีโอกาสพ่นยาไป
      เพียง2ครั้งในปริมาณที่ระบุไว้ข้างกล่องอย่างเคร่งครัดและยังพ่นในช่วงเวลาตอนเย็นที่อากาศ
      ไม่ร้อนจัดแล้ว สารเคมีจึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ ระบบราก ต้นที่พบปัญหามะนาวใบไหม้นั้นทางสวน
      พบกับต้นที่สมบูรณ์และเป็นปกติดีทุกประการ เรื่องระบบรากรากจึงไม่น่าจะใช่สาเหตุ
   
   สภาพอากาศ และอาการนี้เองที่ทางสวน คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบมะนาวนั้นไหม้
      เพราะช่วงเวลาเดือนมิถุนายน56ที่ผ่านมาฝนตกลงมาแทบทั้งเดือน จนมาถึงต้นเดือนกรกฎาคม
      อากาศกลับเปลี่ยนเป็นร้อนจัดมาเป็นเวลา2-3วัน และอาการมะนาวใบไหม้นั้นก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น
      เรื่อยๆ ทางสวนจึงได้ทำการตัดกิ่งที่เป็นทิ้งไป โดยส่วนมากจะเป็นที่ปลายกิ่งและพบอาการนี้กับต้น
      มะนาวแป้นพิจิตร1 ซึ่งมะนาวสายพันธุ์อื่นๆทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ไม่พบอาการนี้ 
 

สำหรับเพื่อนๆชาวสวนมะนาวที่พบอาการมะนาวใบไหม้นี้ หากมีประสบการณ์เดียวกันหรือทราบ
      สาเหตุที่แน่ชัดก็สามารถ แนะนำข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้
      ทางสวนจะได้นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆชาวสวนมะนาวด้วยกัน
     
      หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมะนาวให้หาอ่านจาก บทความทั้งหมด ของเว็บได้
 
 

มะนาวใบไหม้

ใบมะนาวไหม้

สาระน่ารู้

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
วิธีการตอนกิ่งมะนาว วิธีการตอนกิ่งมะนาว ... Read more
การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว  การใส่ปุ๋ยเคมีกับต... Read more
อะบาเม็กติน อะบาเม็กติน         ... Read more
ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ต้นทุนการปลูกมะนาวในวงบ่อซ... Read more
การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การพ่นยามะนาวให้ถูกวิธี การฉีดพ่นสารเคมีหรือแบบปลอดสารพิษ&n... Read more
ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ... Read more
ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกใ... Read more
โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โ... Read more
มะนาวใบไหม้ มะนาวใบไหม้  อาการมะนาวใบไหม้นั้น วันนี้... Read more
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องส... Read more
ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) ประโยชน์ของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอตเฟต(0-52-34) วันนี... Read more
วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น วิธีการดูแลมะนาว การดูแลต้นมะนาวนั้น... Read more
คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์          ... Read more
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในสวนมะนาว วันนี้ทางสวนจะขอพูดถึง... Read more
การชำมะนาวลงถุงดำ การชำมะนาวลงถุงดำ  การชำมะนาวลงถุงดำนั้นถือเป็นขั้นตอนถัดมาจาก... Read more
นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว นาโนซิงค์ออกไซด์ แก้โรคแคงเกอร์สวนมะนาว  ... Read more
เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล     ... Read more
เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ    ... Read more
ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงศัตรูพืชในสวนมะนาว ไรแดงถือเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพ... Read more
สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา สารจับใบมะนาวเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา ... Read more
เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟในสวนมะนาว เพลี้ยไฟ (Thrips) เป็นแมลงขนาดเล็ก... Read more
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer,... Read more
โรคที่สำคัญของมะนาว โรคที่สำคัญของมะนาว 1.... Read more
มะนาวแป้นพิจิตร1 มะนาวแป้นพิจิตร1        ... Read more
ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย ลักษณะอาการใบมะนาวที่ถูกศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย มีเพื่อนๆชาว... Read more
โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคทริสเตซ่าในมะนาว โรคนี้เกิดจากการทำลายของเชื้อไวรัส... Read more
โอไมท์570สารกำจัดไรแดง โอไมท์570 สารกำจัดไรแดง    ... Read more
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี        ... Read more
ทำความรู้จักมะนาวแป้น ทำความรู้จักมะนาวแป้น พันธุ์มะนาวแป้น  ... Read more

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ตัดกิ่งมะนาวแป้...
Image Detail
คุณเอกชัย เดินท...
Image Detail
คุณกังวาลเดินทา...
Image Detail
คุณอยู่ที่: Home บทความ มะนาวใบไหม้